Łomżyńska Karta Dużej Rodziny

Karta Dużej Rodziny

Realizujemy Kartę Dużej Rodziny

  • na kartę udzielamy 5% rabatu na bilety i zakupy w barze
  • rabatu nie udzielamy na bilety szkolne które już są w cenie promocyjnej
  • karta jest ważna tylko z dowodem tożsamości
  • na jedną kartę można kupić jeden bilet
  • jeżeli jedna osoba dokonuje zakupu kilku biletów to musi posiadać do każdego biletu kartę wraz z dowodem tożsamości / legitymacją
  • bilet kupiony ze zniżką na kartę dużej rodziny upoważnia do wejścia na seans osobę, na która ta karta jest wystawiona
  • osoba, która posiada taki bilet będzie proszona o okazanie karty i dowodu tożsamości również przed wejściem na salę, a nie tylko przy kasie podczas kupna
  • osoba posiadająca bilet kupiony ze zniżką Karty Dużej Rodziny, a nie posiadająca przy wejściu na salę karty oraz dokumentu tożsamości będzie musiała dopłacić różnicę do normalnej ceny biletu
  • aby uzyskać rabat na zakup biletu, należy dokonać zakupu tylko w kasie kina, rabat nie zostanie udzielony przy zakupach internetowych
partnerzy

Facebook